_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee [Vip] Chia sẻ 1,5GB Preset lightroom blend màu đẹp

[Vip] Chia sẻ 1,5GB Preset lightroom blend màu đẹp


Trên đây là bộ preset màu đẹp dành cho ảnh chân dung, ảnh cưới và các thể loại ảnh khác , kèm theo đó là rất nhiều mẫu backround , texture trộn ảnh , trang album , bokeh và rất nhiều thứ khác liệt kê ở dưới đây 1,5GB Preset lightroom blend màu đẹp và một số overlay tạo hiệu ứng. Download trực tiếp miễn phí tại Vector6.com

13301537_1115652925158510_110486265328283839_oCustom.jpg
13301550_1115650468492089_969625858732143699_oCustom.jpg
13305032_1115651085158694_3983688966850645227_oCustom.jpg
13305242_1115650421825427_363475638158764847_oCustom.jpg
13308729_1115650698492066_3837096607420953225_oCustom.jpg
13317066_1115650858492050_581966130670919231_oCustom.jpg
13320656_1115650535158749_5732938944742583265_oCustom.jpg
13329402_1115651525158650_7861481600079799428_oCustom.jpg
13340252_1115652681825201_127036269178112236_oCustom.jpg

(Download 1,5 GB)

  Fshare –  4Share 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com