_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Thiết kế thiệp năm mới động bằng flash

Video hướng dẫn thiết kế thiệp năm mới động flash


huong dan lam thiep mung nam moi dong flash

Phần mềm: Adobe Flash Cs6

Nguồn: Đào tạo đồ họa / Youtube.com

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com