_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/11/","Post":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/vector-thiet-ke-logo-cong-ty-cuc-sang-trong-2/vectorthietkelogocongtycucsangtrong7531c01/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Video Hd tạo bóng đổ và nguồn sáng nhân tạo

Video hướng dẫn tạo bóng đổ và nguồn sáng nhân tạo


video tao bong do va nguon sang nhan tao

Phần mềm: Adobe Photoshop

Nguồn: Vietdesigner / Youtube.com

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com