Vector vũ trụ và các hành tinh 2


Đến tận giờ phút này, các nhà khoa học vẫn ngày đêm nghiên cứu và tìm tòi sự sống ở bên ngoài trái đất, vũ trụ bao la và vô cùng rộng lớn, không chỉ 1 hành tình, mà hàng trăm, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ hành tinh mà chúng ta chưa bao giờ hoặc chưa thể nào đặt chân tới được. (part 2)

Vectorvutruvacachanhtinh10806c.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh241787.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh365959.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh4651a7.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh556b34.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh678536.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh779631.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh8a37ef.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh995f23.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh1027e73.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh110ba96.jpg

(Download 23 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]