Vector vũ trụ và các hành tinh 1


Đến tận giờ phút này, các nhà khoa học vẫn ngày đêm nghiên cứu và tìm tòi sự sống ở bên ngoài trái đất, vũ trụ bao la và vô cùng rộng lớn, không chỉ 1 hành tình, mà hàng trăm, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ hành tinh mà chúng ta chưa bao giờ hoặc chưa thể nào đặt chân tới được. (part 1)

Vectorvutruvacachanhtinh1.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh2.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh3.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh4.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh5.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh6.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh7.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh8.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh9.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh10.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh11.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh12.jpg
Vectorvutruvacachanhtinh13.jpg

(Download 60 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]