_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/freegfxdownload-free-vector-art-5-680x3501/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector typography độc đáo đầy ấn tượng 2

Vector typography độc đáo đầy ấn tượng 2


Các mẫu typography được thiết kế theo kiểu những dòng chữ khác nhau với nhiều kích thước khác bao quanh, tạo nên nét độc đáo và nổi bật dòng chữ cần nhấn mạnh, một thiết kế được dùng nhiều trong đời sống. (part 2)

VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat1b8362.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat240498.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat3ea9d3.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat426fa9.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat55465b.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat6c9359.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat7b12eb.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat843281.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat9f2f0c.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat10a6764.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat1171248.jpg

(Download 7 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare – 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com