Vector typography độc đáo đầy ấn tượng 1


Các mẫu typography được thiết kế theo kiểu những dòng chữ khác nhau với nhiều kích thước khác bao quanh, tạo nên nét độc đáo và nổi bật dòng chữ cần nhấn mạnh, một thiết kế được dùng nhiều trong đời sống. (part 1)

VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat1.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat2.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat3.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat4.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat5.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat6.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat7.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat8.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat9.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat10.jpg
VectorthietkedongchuTHANKYOUdepmat11.jpg

(Download 15 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]