Vector Tranh tứ quý và hoa mai- lan- cúc- trúc


Trong những tác phẩm thì Mai, lan, cúc, trúc thường được gộp chung thành một cụm, xem như biểu tượng của bậc quân tử. Là những hình ảnh trang trọng của dòng tranh tứ quý, mang lại sự sang trọng trang nhã trong từng gia đình. Download trọn bộ tại Vector6.com

2009Custom.jpg
4191Custom.jpg
20990-2Custom.jpg
200811212216549Custom.jpg
ai1130Custom.jpg
CauliengCustom.jpg
Caulieng3Custom.jpg
DaolancuctrucCustom.jpg
floralCustom.jpg
MaiLanCucTrucCustom.jpg
Nipic_2443499_20120515032508056307Custom.jpg
Nipic_3744018_20091128173236061857Custom.jpg
Nipic_3988357_20100325130252029535Custom.jpg
Nipic_8257875_20110928142037135000Custom.jpg
Nipic_8972038_20120104181823589168Custom.jpg
psds11340Custom.jpg
psds11341Custom.jpg
psds11458Custom.jpg
tuquy2Custom.jpg
TUNGCUCTRUCMA-TUQUYCustom.jpg
TUNGCUCTRUCMA-TUQUY1Custom.jpg
tuquyCustom.jpg
5_guohuaCustom.jpg

(Download 670 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]