Vector trạm kiểm soát không lưu 2


Tổng hợp bộ vector thiết kế về trạm kiểm soát không lưu, điều khiển máy bay cất cánh và hạ cánh, các designer có thể download về nghiên cứu mô hình cũng như hoạt động của trạm kiểm soát này. (part 2)

Vectortramkiemsoatkhongluu1e57a4.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu2e0764.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu3e9909.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu484c76.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu56c89a.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu6eaf72.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu73b7a7.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu885651.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu950b98.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu10fdf83.jpg
Vectortramkiemsoatkhongluu11.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]