Vector trái đất bị ô nhiễm không khí 2


Trái đất thân yêu của chúng ta đang hàng ngày hàng giờ chống chọi lại với biết bao nhiêu khí độc, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí. Một hành tinh xanh, sạch, đẹp đang dần mất đi….. (part 2)

Vectortraidatbionhiemkhongkhi139d64.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi204ce2.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi3b0c1e.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi4dde7a.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi564763.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi6035e7.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi751602.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi86bb71.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi9a1cb4.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi10f5900.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi11cca55.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi125bdc1.jpg

(Download 19 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]