Vector trái đất bị ô nhiễm không khí 1


Trái đất thân yêu của chúng ta đang hàng ngày hàng giờ chống chọi lại với biết bao nhiêu khí độc, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí. Một hành tinh xanh, sạch, đẹp đang dần mất đi….. (part 1)

Vectortraidatbionhiemkhongkhi1.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi2.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi3.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi4.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi5.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi6.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi7.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi8.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi9.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi10.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi11.jpg
Vectortraidatbionhiemkhongkhi12.jpg

(Download 20 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]