Vector tổng hợp kho giấy khen Việt Nam


Hôm nay, Vector6 xin gửi tới mọi người tổng hợp toàn bộ các loại giấy khen của Việt Nam gồm: giấy khen giáo dục, giấy khen học sinh, bằng khen, giấy khen mặt trận tổ quốc, giấy khen nhà nước, giấy khen đoàn thể, giấy khen công ty, giấy khen UBND…những loại giấy khen rất khó tìm kiếm trên mạng hoặc nếu có sẽ bán với giá cao. Những nay Vector6 chia sẻ tổng hợp miễn phí toàn bộ vector giấy khen bằng khen đẹp. Download miễn phí kho dữ liệu khổng lồ tại Vector6.com 

GK-DANG2.Custom.jpg
GK-GDSIA.Custom.jpg
GK-GDUC2.Custom.jpg
GK-UBND2.Custom.jpg
giaykhen2Custom.jpg
giaykhen3Custom.jpg
giaykhen4Custom.jpg
giaykhen5Custom.jpg
giaykhen6Custom.jpg
giaykhen7Custom.jpg
giaykhen8Custom.jpg
GIAY_KHEN_dcsvn_version_12.Custom.jpg

(Download 14 MB)

Tải miễn phí: Fshare 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]