Vector tổng hợp hộp đựng thực phẩm 2


Với nhiều loại thực phẩm khác nhau, kích thước khác nhau thì cần những loài thùng chứa khác nhau, hãy xem bộ sưu tập các loại thùng đựng thực phẩm dưới đây để lựa chọn cho mình 1 cái phù hợp nhất nhé. (part 2)

Vectortonghopthungdungthucpham15a8b8.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham236dd9.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham3f2fc3.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham49e64b.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham55470a.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham6222c2.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham7a6cff.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham8f2f8e.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham9401af.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham106b929.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham11ac037.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham12fed6b.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham137a9ed.jpg
Vectortonghopthungdungthucpham14dbed1.jpg

(Download 21 MB) – Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]