Vector tổng hợp hình cách điệu trang trí kinh dị 1


Thời gian gần đây rất nhiều bạn có hỏi về dữ liệu hình ảnh kinh dị dùng để in áo, Vector6 xin gửi tới những mẫu in áo lý tưởng dành cho ai đam mê cũng như thích những sản phẩm dưới đây. Download trực tiếp nhanh, dữ liệu chuẩn, link ổn định không bao giờ die link tại Vector6.com (part 1)

tee-template417.jpg
tee-template418.jpg
tee-template419.jpg
tee-template420.jpg
tee-template421.jpg
tee-template422.jpg
tee-template423.jpg
tee-template424.jpg
tee-template425.jpg
tee-template426.jpg
tee-template427.jpg
tee-template428.jpg
tee-template429.jpg
tee-template430.jpg
tee-template412.jpg
tee-template413.jpg
tee-template414.jpg
tee-template415.jpg
tee-template416.jpg

(Download 190 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]