Vector tổng hợp các loại hạt dẻ và chú sóc 1


Hình ảnh những loại hạt dẻ và những chú sóc được thiết kế hết sức dễ thương và sinh động, làm chúng ta gợi nhớ tới những bộ phim hoạt hình mà mình đã từng xem ngày xưa. (part 1)

Vectortonghopcacloaihatdevachusoc1.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc2.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc3.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc4.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc5.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc6.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc7.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc8.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc9.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc10.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc11.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc12.jpg
Vectortonghopcacloaihatdevachusoc13.jpg

(Download 29 MB) – Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]