Vector thiết kế xe cứu thương


Những chiếc xe cứu thương hú còi chạy liên tục và rất nhanh trên đường phố để ngày đêm giành giật sự sống của con người khỏi bàn tay tử thần. Hình ảnh những chiếc xe ấy sẽ được vector6 phác họa và chia sẻ miễn phí cho tất cả mọi người bởi các vector dưới đây.

Vectorthietkexecuuthuong1.jpg
Vectorthietkexecuuthuong2.jpg
Vectorthietkexecuuthuong3.jpg
Vectorthietkexecuuthuong4.jpg
Vectorthietkexecuuthuong5.jpg
Vectorthietkexecuuthuong6.jpg

(Download 4 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]