_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-gap-3-cho-dan-kinh-doanh-chuyen-nghiep/freegfxdownload-free-vector-art-5-680x3501/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector thiết kế về xây dựng

Vector thiết kế về xây dựng


Tổng hợp bộ vector thiết kế liên quan đến xây dựng như: công nhân, máy xúc, máy ủi, công trình,…. thích hợp cho các designer quan tâm đến các vấn đề về kiến trúc, nhà cửa, ….

Vectorthietkevexaydung1.jpg
Vectorthietkevexaydung2.jpg
Vectorthietkevexaydung3.jpg
Vectorthietkevexaydung4.jpg

(Download 2 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare – 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com