Vector thiết kế về xây dựng


Tổng hợp bộ vector thiết kế liên quan đến xây dựng như: công nhân, máy xúc, máy ủi, công trình,…. thích hợp cho các designer quan tâm đến các vấn đề về kiến trúc, nhà cửa, ….

Vectorthietkevexaydung1.jpg
Vectorthietkevexaydung2.jpg
Vectorthietkevexaydung3.jpg
Vectorthietkevexaydung4.jpg

(Download 2 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]