Vector thiết kế thông tin bằng bút chì


Sức sáng tạo là vô cùng vô tân, và trong lĩnh vực nghệ thuật thì lại muôn vàn. Vector6 giới thiệu tới các bạn bộ thiết kế bút chì phác thảo thông tin đơn giản nhưng đậm chất nghệ thuật.

Vectorthietkethongtinbangbutchi1.jpg

(Download 453 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]