Vector thiết kế standee dạng cuộn 3


Những mẫu thiết kế standee dạng cuộn với nhiều mẫu mã, kiều dáng, hình ảnh khác nhau, chình là thứ mà các designer rất cần để thiết kế quảng cáo cho các buổi hội thảo, tọa đàm, giảng dạy, quảng cáo. (part 3)

Vectorthietkestandeedangcuon111fb5.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon28d63c.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon3f335a.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon429e75.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon5cb2da.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon671259.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon747ba4.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon855d11.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon9959eb.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon10de860.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon116829e.jpg

(Download 58 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]