Vector thiết kế standee dạng cuộn 2


Những mẫu thiết kế standee dạng cuộn với nhiều mẫu mã, kiều dáng, hình ảnh khác nhau, chình là thứ mà các designer rất cần để thiết kế quảng cáo cho các buổi hội thảo, tọa đàm, giảng dạy, quảng cáo. (part 2)

Vectorthietkestandeedangcuon19de13.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon293536.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon3a88de.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon4e3e8a.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon53dbc7.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon6b710b.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon7c9590.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon879d76.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon9917bc.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon109553f.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon1160bea.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon12.jpg

(Download 70 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]