Vector thiết kế standee dạng cuộn 1


Những mẫu thiết kế standee dạng cuộn với nhiều mẫu mã, kiều dáng, hình ảnh khác nhau, chình là thứ mà các designer rất cần để thiết kế quảng cáo cho các buổi hội thảo, tọa đàm, giảng dạy, quảng cáo. (part 1)

Vectorthietkestandeedangcuon1.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon2.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon3.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon4.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon5.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon6.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon7.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon8.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon9.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon10.jpg
Vectorthietkestandeedangcuon11.jpg

(Download 38 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]