Vector thiết kế standee chuyên nghiệp 2


Bạn là designer chuyên thiết kế các standee cho trường học, công sở hoặc công ty, thì đây chính là bộ vector mà bạn nên cần và sở hữu ngay lập tức. Sự sáng tạo, cách thức trình bày và phối hợp màu sắc hết sức tinh tế tạo nên 1 thiết kế bắt mắt và hiện đại. (part 2)

Vectorthietkestandeekeodeplunglinh17e35f.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh27058f.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh34d971.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh4dc9dd.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh562f9d.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh621cd8.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh7002ba.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh8ce102.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh9f1a59.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh109cd58.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh11caab8.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh124a97c.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]