Vector thiết kế standee chuyên nghiệp 1


Bạn là designer chuyên thiết kế các standee cho trường học, công sở hoặc công ty, thì đây chính là bộ vector mà bạn nên cần và sở hữu ngay lập tức. Sự sáng tạo, cách thức trình bày và phối hợp màu sắc hết sức tinh tế tạo nên 1 thiết kế bắt mắt và hiện đại. (part 1)

Vectorthietkestandeekeodeplunglinh1.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh2.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh3.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh4.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh5.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh6.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh7.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh8.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh9.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh10.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh11.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh12.jpg
Vectorthietkestandeekeodeplunglinh13.jpg

(Download 13 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]