Vector thiết kế phật giáo mừng xuân 1

banner hiep hoi

Hôm nay, Vector6 xin gửi tới mọi người bộ thiết kế về phật giáo gồm: mẫu hình ảnh thiết kế tượng phật, phật giáo, phật bà quan thế âm, phật tổ và một số mẫu vector thiết kế chào mừng xuân của phật giáo. Download miễn phí kho dữ liệu khủng dành cho thiết kế tại Vector6.com (part 1)

Ban-tay-01Custom.jpg
Depositphotos_9168610_originalCustom.jpg
Depositphotos_9181285_originalCustom.jpg
Mung_Xuan_Di_Lac.Custom.jpg
Mung_Xuan_Di_Lac_Thay_Quang_Thuan.Custom.jpg
nam20117Custom.jpg
namo84000wordpresscom-DiLacBoTat42Custom.jpg

(Download 191 MB)

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]