Vector thiết kế ông Phúc-Lộc-Thọ 1


Phúc Lộc Thọ hay Phước Lộc Thọ là một nền văn hóa để nói về cuộc sống tốt đẹp trong đó Phúc là chỉ tốt lành, Lộc là chỉ thịnh vượng, Thọ là chỉ tuổi thọ và chung quy lại thì 3 vị này thường được gọi là ông Phúc- Lộc- Thọ. Download miễn phí mẫu thiết kế tại Vector6.com (part 1)

BG-023Custom.jpg
BG-374Custom.jpg
BG-cnjpeg_008Custom.jpg
DSC01677Custom.jpg
DSC01678Custom.jpg
DSC01680Custom.jpg
OT-2010-11.jpg
V_PLT-2010-08Custom.jpg
-15678copy.jpg
BG-008Custom.jpg

(Download 50 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]