Vector thiết kế những viên pin năng lượng 3


Tổng hợp bộ thiết kế các loại in sử dụng trong các đồ dụng điện tử khác nhau, từ màu sắc, kích thước đến đơn vị sản xuất, hãy download về và sử dụng các designer nhé. (part 3)

Vectorthietkenhungvienpinnangluong1f8be2.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong249e69.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong3621f5.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong41591a.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong5dfd31.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong645ea6.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong71ee4f.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong86f302.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong9a3013.jpg

(Download 16 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]