Vector thiết kế những viên pin năng lượng 2


Tổng hợp bộ thiết kế các loại in sử dụng trong các đồ dụng điện tử khác nhau, từ màu sắc, kích thước đến đơn vị sản xuất, hãy download về và sử dụng các designer nhé. (part 2)

Vectorthietkenhungvienpinnangluong1a1270.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong216868.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong3d5b55.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong487180.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong51a109.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong62987e.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong72ce88.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong80aca9.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong94a274.jpg

(Download 5 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]