Vector thiết kế những viên pin năng lượng 1


Tổng hợp bộ thiết kế các loại in sử dụng trong các đồ dụng điện tử khác nhau, từ màu sắc, kích thước đến đơn vị sản xuất, hãy download về và sử dụng các designer nhé. (part 1)

Vectorthietkenhungvienpinnangluong1.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong2.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong3.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong4.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong5.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong6.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong7.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong8.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong9.jpg
Vectorthietkenhungvienpinnangluong10.jpg

(Download 15 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]