Vector thiết kế những phong bì lì xì 2

banner hiep hoi

Bộ vector tổng hợp cách thiết kế 1 phòng bì lì xì, bạn có thể nhìn, tìm hiểu và edit sao cho hợp ý mình nhất. (part 2)

Vectorthietkenhungphongbilixi1b5ea4.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi290e84.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi3ef243.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi4cd4ec.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi5de9c3.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi621243.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi76ee12.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi8e70f0.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi93cce9.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi10a39f0.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi11949a3.jpg Vectorthietkenhungphongbilixi120d977.jpg

File: Vector-thiet-ke-nhung-phong-bi-li-xi-2.rar

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]