Vector thiết kế nhãn mác quần áo 1


banwebsite.gif

Vector nhãn mác sử dụng treo và buộc vào sản phẩm, thường là để ghi giá và quảng cáo. thiết kế chuyên nghiệp dễ dàng chỉnh sửa theo ý mình. Download vector bên dưới nhé!.
Vector thiết kế nhãn mác quần áo | Eps | 26 MB

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banwebsite.gif
Report post contact: vector6.com@gmail.com