Vector thiết kế menu thực đơn nhà hàng 1


Tổng hợp bộ vector thiết kế thực đơn nhà hàng đầy đủ chùng loại, kích cỡ và kiểu dáng khác nhau, thích hợp cho các bạn chọn lựa theo phong cách của riêng mình. (part 1)

Vectorthietkemenuthucdonnhahang1.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang2.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang3.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang4.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang5.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang6.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang7.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang8.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang9.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang10.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang11.jpg
Vectorthietkemenuthucdonnhahang12.jpg

(Download 38 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]