Vector thiết kế hiệu ứng ánh sáng 2


Tổng hợp bộ vector các thiết kế về hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, từ độ sáng khác nhau, kích thước khác nhau, tỷ lệ khác nhau tạo nên những hình ảnh tuyệt vời, giúp cho thiết kế của bạn trở nên long lanh hơn, đẹp hơn. (part 2)

Vectorthietkecachieuunganhsang1638b5.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang22c075.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang3ffc88.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang4bdf94.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang54066c.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang60ef25.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang75b7f7.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang843092.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang9ecab4.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang1066400.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang1188d55.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang12df157.jpg

(Download 26 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]