Vector thiết kế hiệu ứng ánh sáng 1


Tổng hợp bộ vector các thiết kế về hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, từ độ sáng khác nhau, kích thước khác nhau, tỷ lệ khác nhau tạo nên những hình ảnh tuyệt vời, giúp cho thiết kế của bạn trở nên long lanh hơn, đẹp hơn. (part 1)

Vectorthietkecachieuunganhsang1.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang2.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang3.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang4.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang5.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang6.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang7.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang8.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang9.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang10.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang11.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang12.jpg
Vectorthietkecachieuunganhsang13.jpg

(Download 27 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]