Vector thiết kế giấy phong cách đơn giản


Đây có lẽ là một bộ vector mà hiếm khi các bạn sẽ thấy và được sử dụng chúng, những mẫu giấy được thiết kế theo phong cách rời rạc, nhìn vào cứ tưởng không có hệ thống gì, nhưng thật ra, ý tưởng sáng tạo của con người lại nằm tất cả trong đó.

Vectorthietkegiayphongcachroirac1.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac2.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac3.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac4.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac5.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac6.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac7.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac8.jpg
Vectorthietkegiayphongcachroirac9.jpg

(Download 16 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]