Vector thiết kế giấy cuộn cổ xưa 2


Những chất liệu giấy cổ xưa mang đến cho người xem 1 cảm giác gì đó thân thuộc và cổ kính. Những loại giấy mà chúng ta chỉ có thể thấy trên những thước phim nói về quá khứ thì nay đã được vector6 cập nhật và gửi đến cho các bạn. (part 2)

Vectorthietkegiaycuoncoxua18cb43.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua280f32.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua30902a.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua487e8e.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua5f9c3b.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua6ec35b.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua76c457.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua8cf376.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua9beb7b.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua10ec90e.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua11e8672.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua12c5ed8.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua13.jpg

(Download 65 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]