Vector thiết kế giấy cuộn cổ xưa 1


Những chất liệu giấy cổ xưa mang đến cho người xem 1 cảm giác gì đó thân thuộc và cổ kính. Những loại giấy mà chúng ta chỉ có thể thấy trên những thước phim nói về quá khứ thì nay đã được vector6 cập nhật và gửi đến cho các bạn. (part 1)

Vectorthietkegiaycuoncoxua1.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua2.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua3.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua4.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua5.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua6.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua7.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua8.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua9.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua10.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua11.jpg
Vectorthietkegiaycuoncoxua12.jpg

(Download 30 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]