Vector thiết kế email marketing 1


Bạn là dân marketing, bạn thấu hiểu và sử dụng tốt tất cả các công cụ digital marketing, thì chắc hẳn bạn phải biết tự thiết kế một mẫu email marketing phục vụ cho công việc và quảng cáo. Nay, vector6 xin cung cấp cho các bạn bộ thiết kế các mẫu email marketing đơn giản, tinh tế, và tuyệt đẹp. (part 1)

Vectorthietkeemailmarketing1.jpg
Vectorthietkeemailmarketing2.jpg
Vectorthietkeemailmarketing3.jpg
Vectorthietkeemailmarketing4.jpg
Vectorthietkeemailmarketing5.jpg
Vectorthietkeemailmarketing6.jpg
Vectorthietkeemailmarketing7.jpg
Vectorthietkeemailmarketing8.jpg
Vectorthietkeemailmarketing9.jpg
Vectorthietkeemailmarketing10.jpg

(Download 6 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]