Vector thiết kế các loại sách notebook 1


Sách là nguồn kiến thức vô cùng quý giá mà ai cũng nên đọc và tìm hiểu chúng, những cuốn sách, note book được thiết kế dưới đây rất thích hợp cho các designer làm bên lĩnh vực giáo dục, dạy học. (part 1)

Vectorthietkecacloaisachnotebook1.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook2.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook3.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook4.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook5.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook6.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook7.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook8.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook9.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook10.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook11.jpg
Vectorthietkecacloaisachnotebook12.jpg

(Download 9 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]