Vector thiết kế các loại cửa hàng 3


Tổng hợp bộ thiết kế các loại cửa hàng khác nhau, bao gồm rất nhiều các lĩnh vực kinh doanh: như nhà hàng, ăn uống, mỹ phẩm, quần áo, thức ăn nhanh, đồ uống, coffee…. tha hồ cho các bạn lựa chọn và lên ý tưởng mô hình kinh doanh của chính bản thân mình. (part 3)

Vectorthietkecacloaicuahang1ad320.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang2ccf6e.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang30a3a2.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang4396b7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang5fc7eb.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang61a621.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang71a69d.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang83af15.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang9bd8a7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang102fb4e.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang11f2116.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang12edfc9.jpg

(Download 10 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]