Vector thiết kế các loại cửa hàng 2


Tổng hợp bộ thiết kế các loại cửa hàng khác nhau, bao gồm rất nhiều các lĩnh vực kinh doanh: như nhà hàng, ăn uống, mỹ phẩm, quần áo, thức ăn nhanh, đồ uống, coffee…. tha hồ cho các bạn lựa chọn và lên ý tưởng mô hình kinh doanh của chính bản thân mình. (part 2)

Vectorthietkecacloaicuahang157675.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang2a3a86.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang3a00fc.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang4d8295.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang5562e8.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang691b8c.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang7e9820.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang87fd21.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang91b02c.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang10b34c3.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang1107a28.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang12.jpg

(Download 11 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]