_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"vector6.com","urls":{"Home":"https://vector6.com","Category":"https://vector6.com/tong-hop-2/motion/after-effect-motion/","Archive":"https://vector6.com/2017/10/","Post":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/","Page":"https://vector6.com/search_gcse/","Attachment":"https://vector6.com/psd-mockup-iphone-x-phai-noi-la-cuc-chat-2/mockup-iphone-x-trang-2/","Nav_menu_item":"https://vector6.com/thiet-ke-in-an/","Opanda-item":"https://vector6.com/opanda-item/opanda_default_signin_locker/"}}_ap_ufee Vector thiết kế các loại cửa hàng 1

Vector thiết kế các loại cửa hàng 1


Tổng hợp bộ thiết kế các loại cửa hàng khác nhau, bao gồm rất nhiều các lĩnh vực kinh doanh: như nhà hàng, ăn uống, mỹ phẩm, quần áo, thức ăn nhanh, đồ uống, coffee…. tha hồ cho các bạn lựa chọn và lên ý tưởng mô hình kinh doanh của chính bản thân mình. (part 1)

Vectorthietkecacloaicuahang1.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang2.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang3.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang4.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang5.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang6.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang8.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang9.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang10.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang11.jpg

(Download 12 MB) – Vip link 1Vip link 2Fshare – 4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
Report post contact: vector6.com@gmail.com