Vector thiết kế các loại cửa hàng 1


Tổng hợp bộ thiết kế các loại cửa hàng khác nhau, bao gồm rất nhiều các lĩnh vực kinh doanh: như nhà hàng, ăn uống, mỹ phẩm, quần áo, thức ăn nhanh, đồ uống, coffee…. tha hồ cho các bạn lựa chọn và lên ý tưởng mô hình kinh doanh của chính bản thân mình. (part 1)

Vectorthietkecacloaicuahang1.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang2.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang3.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang4.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang5.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang6.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang7.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang8.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang9.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang10.jpg
Vectorthietkecacloaicuahang11.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]