Vector thiết kế các loại bánh răng cưa


Bạn thắc mắc những chiếc bánh răng cưa được thiết kế và vận hành như thế nào, thì hãy cùng xem bộ vector đưới đây nhé, câu trả lời nằm trong những file vector ấy.

Vectorthietkecacloaibanhrangcua1.jpg
Vectorthietkecacloaibanhrangcua2.jpg
Vectorthietkecacloaibanhrangcua3.jpg

(Download 2 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]