Vector thiết kế các biển quảng cáo lazer


Ngày nay, hình thức quảng cáo muôn hình muôn vẽ, và nở rộ hay được nhiều nhà thiết kế ưu chuộng nhất, đó chính là các bảng hiệu led, lazer, chữ chạy điện xung quanh, hãy cùng tham khảo bộ vector dưới đây nhé.

Vectorthietkecacbienquangcaolazer1.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer2.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer3.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer4.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer5.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer6.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer7.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer8.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer9.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer10.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer11.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer12.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer13.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer14.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer15.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer16.jpg Vectorthietkecacbienquangcaolazer17.jpg

DOWNLOAD

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]