Vector thiết kế brochure tuyệt đẹp 2


Những mẫu thiết kế brochure vô cùng tinh tế, tuyệt đẹp, với cách bố trí cũng như dàn trang hết sức chuyên nghiệp, giúp cho các designer tạo nên những bộ ấn phẩm tài liệu đặc biệt cho riêng mình. (part 2)

Vectorthietkebrochuretuyetdep11e5e3.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep2c8fc9.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep39bb04.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep4fb43c.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep5fbc0f.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep655c1d.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep7cd67e.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep887b13.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep9c0452.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep109bb2b.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep1137c6a.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep12477ca.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep13.jpg

(Download 56 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]