Vector thiết kế brochure tuyệt đẹp 1


Những mẫu thiết kế brochure vô cùng tinh tế, tuyệt đẹp, với cách bố trí cũng như dàn trang hết sức chuyên nghiệp, giúp cho các designer tạo nên những bộ ấn phẩm tài liệu đặc biệt cho riêng mình. (part 1)

Vectorthietkebrochuretuyetdep1.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep2.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep3.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep4.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep5.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep6.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep7.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep8.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep9.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep10.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep11.jpg
Vectorthietkebrochuretuyetdep12.jpg

(Download 52 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]