Vector thiết kế brochure A4 tuyệt đẹp 2


Những mẫu thiết kế brochure khổ A4 hết sức sáng tạo và phá cách dưới đây chính là món quà mà vector6 dàng tặng cho các designer trong việc thiết kế tài liệu hay ấn phẩm cho công ty mình. (part 2)

VectorthietkebrochureA4cucdep17e39a.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep20237e.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep344342.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep406da0.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep508dc2.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep6d4c82.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep7e3087.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep8ba127.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep91dd33.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep1014c4a.jpg VectorthietkebrochureA4cucdep1180610.jpg

(Download 27 MB) – Fshare

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]