Vector thiết kế bông hoa 2


Tổng hợp bộ vector thiết kế về những bông hoa vừa dễ thương, vừa tuyệt đẹp, thích hợp cho các designer nữ tham khảo và nghiên cứu để tạo nên một tuyệt phẩm cho chính bản thân mình. (part 2)

Vectorthietkebonghoa186fd1.jpg
Vectorthietkebonghoa21fb7a.jpg
Vectorthietkebonghoa36ddeb.jpg
Vectorthietkebonghoa4cf68b.jpg
Vectorthietkebonghoa598c86.jpg
Vectorthietkebonghoa6b9c2f.jpg
Vectorthietkebonghoa732b87.jpg
Vectorthietkebonghoa8f42ea.jpg
Vectorthietkebonghoa940e62.jpg
Vectorthietkebonghoa1073564.jpg
Vectorthietkebonghoa1154974.jpg
Vectorthietkebonghoa12c92dd.jpg
Vectorthietkebonghoa13.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]