Vector thiết kế bông hoa 1


Tổng hợp bộ vector thiết kế về những bông hoa vừa dễ thương, vừa tuyệt đẹp, thích hợp cho các designer nữ tham khảo và nghiên cứu để tạo nên một tuyệt phẩm cho chính bản thân mình. (part 1)

Vectorthietkebonghoa1.jpg
Vectorthietkebonghoa2.jpg
Vectorthietkebonghoa3.jpg
Vectorthietkebonghoa4.jpg
Vectorthietkebonghoa5.jpg
Vectorthietkebonghoa6.jpg
Vectorthietkebonghoa7.jpg
Vectorthietkebonghoa9.jpg
Vectorthietkebonghoa10.jpg
Vectorthietkebonghoa11.jpg
Vectorthietkebonghoa12.jpg

(Download 10 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]