Vector thiết kế banner cho doanh nghiệp 2


Tổng hợp bộ thiết kế vector ngang dành cho doanh nghiệp đầy màu sắc, tinh tế và sự sáng tạo, giúp cho việc quảng cáo và quảng bá thương hiệu của công ty bạn. (part 2)

Vectorthietkebannerchodoanhnghiep144018.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep225700.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep3b1f87.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep4944e2.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep582b44.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep6ed64f.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep7ee21d.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep8b352b.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep921670.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep10138ad.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep117b916.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep12821c9.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep13.jpg

(Download 12 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]