Vector thiết kế banner cho doanh nghiệp 1


Tổng hợp bộ thiết kế vector ngang dành cho doanh nghiệp đầy màu sắc, tinh tế và sự sáng tạo, giúp cho việc quảng cáo và quảng bá thương hiệu của công ty bạn. (part 1)

Vectorthietkebannerchodoanhnghiep1.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep2.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep3.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep4.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep5.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep6.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep7.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep8.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep9.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep10.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep11.jpg
Vectorthietkebannerchodoanhnghiep12.jpg

(Download 11 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare –  4Share

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]